Sprawozdanie sporządzone

- odręcznie

- na papierze A3 złożonym na pół (w ten sposób mamy do wykorzystania 4 strony)

 

Ideowy wygląd sprawozdania:

http://kepler.am.gdynia.pl/~zot/pracownie/instropr/LabSpraw.gif

http://kepler.am.gdynia.pl/~zot/pracownie/Sprawozdania.htm

 

 

Strona 1

 

Imię NAZWISKO – blisko krawędzi kartki, w prawym górnym rogu

 

Temat – u góry na środku

 

METODYKA

    - Założenie teoretyczne

    - Przetworzenie

    - Metoda

      Uwaga! Metoda, to informacja, w jaki sposób zamierzamy zrealizować cel odnotowany w u góry w temacie

 

Strona 2

 

PRZEBIEG ćwiczenia

       Uwaga! Przebieg ćwiczenia, to informacja, jak praktycznie zrealizowano zamierzenie
          zawarte w metodzie – najlepiej w punktach
          Zamieszczamy tu również szkice, schematy itp. 

 

Strona 3

 

WYNIKI

    - Surowe wyniki pomiarów

    - Przykładowe obliczenia na przykładzie pomiaru nr 3

    - Przetworzone wyniki

Uwaga! Zwracamy uwagę, żeby w tabelkach kolumny z przetworzonymi wynikami odpowiadały kolumnom z (surowymi) wynikami pomiarów.

Jeżeli przedziały niepewności są jednakowe dla wszystkich pomiarów, nie wprowadzamy dla nich dodatkowego wiersza w tabelce z przetworzonymi wynikami, ale zapisujemy ich (zaokrągloną) wartość pod tabelką z lewej strony.

 

Strona 4

 

Podsumowanie

Uwaga! Co umieszczamy w podsumowaniu?! Odpowiedź znajduje się w treści tematu - mianowicie, jeżeli tematem jest „Wyznaczanie...”, wtedy w podsumowaniu podajemy wynik (wyznaczania) i orientacyjną dokładność metody.

Jeżeli tematem jest „Sprawdzanie prawa...” lub „Weryfikacja teoretycznej zależności...), wtedy w podsumowaniu informujemy, jaki jest efekt owego sprawdzania/weryfikacji (wykryto odstępstwo od teoretycznej zależności/prawa, czy też nie stwierdzono odstępstwa...).

 

Ewentualne wnioski dotyczą propozycji zmian/poprawy przebiegu pomiaru lub innego doboru przyrządów pod względem ich dokładności

 

 

Wykres A4 na papierze milimetrowym, w ołówku, włożony do środka sprawozdania

 

Podpisane wyniki
(kartka w formacie A5) – włożona do środka sprawozdania