Sporządzanie wykresu

Osie współrzędnych

Nazwy osi

Jednostki

Skale na osiach

Punkty pomiarowe

Obszary niepewności

Prosta (subiektywna) przechodząca przez obszary niepewności

 

Ponadto w przypadku ćwiczenia typu „Wyznaczanie…”:

Główny odczyt wyniku (nachylenie głównej prostej)

Pomocniczy odczyt wyniku (nachylenie prostej zdewiowanej)

Różnica pomiędzy odczytem głównym i pomocniczym (rozsądnie zaokrąglona – użyć cyfr tylko 1, 2 albo 5)

Uwaga! Nie nanosić na osie wyników (tylko skala!)