WYBRANE STAŁE FIZYCZNE

 

 

Ciepło molowe parowania wody (w temperaturze wrzenia)

40630

J mol-1

Ciepło parowania wody  (0 C)

2500

kJ kg-1

Ciepło parowania wody  (30 C)

2427

kJ kg-1

Ciepło parowania wody  (60 C)

2359

kJ kg-1

Ciepło parowania wody  (100 C)

2257

kJ kg-1

Ciepło parowania wody  (140 C)

2141

kJ kg-1

Ciepło parowania wody  (180 C)

2021

kJ kg-1

Ciepło topnienia lodu

334000

J kg-1

Ciepło właściwe aluminium

896

J kg-1 deg-1

Ciepło właściwe cynku

384

J kg-1 deg-1

Ciepło właściwe lodu

2095

J kg-1 deg-1

Ciepło właściwe ołowiu

125

J kg-1 deg-1

Ciepło właściwe wody

4186

J kg-1 deg-1

Gęstość glinu w 200C

2700

kg m-3

Gęstość ołowiu w 200C

11340

kg m-3

Gęstość rtęci w 200C

13545

kg m-3

Gęstość wody w 20oC

998

kg m-3

Gęstość żelaza/stali

około 7900

kg m-3

Komptonowska długość fali

2,42631E-12

m

Liczba Avogadra

6,0221E+23

mol-1

Ładunek elementarny

1,6022E-19

C

Ładunek właściwy elektronu e/m

1,75881962E11

C kg-1

Masa spoczynkowa elektronu

9,1091E-31

kg

Masa spoczynkowa neutronu

1,6748E-27

kg

Masa spoczynkowa protonu

1,6727E-27

kg

Opór właściwy glinu 18oC

0,129E-7

Ohm m

Opór właściwy miedzi 18oC

0,17E-7

Ohm m

Opór właściwy srebra 18oC

0,16E-7

Ohm m

Opór właściwy złota 18oC

0,23E-7

Ohm m

Plancka stała

6,624910E-34

J s

Przenikalność dielektryczna próżni 'epsilon'

8,854180E-12

C2 N-1 m-2

Przenikalność magnetyczna mi

1,2566E-06

H m-1

Przyśpieszenie spadku swobodnego w Gdyni - natężenie pola grawitacyjnego

9,81451

m s-2

Równoważnik chemiczny miedzi Cu++

31,8

-

Równoważnik elektrochemiczny miedzi Cu++

0,3294

mg C-1

Stała Boltzmanna k

1,380658E-23

J deg-1

Stała Faraday'a

96485

C

Stała gazowa R

8314,5

J kmol-1 K-1

Stała grawitacyjna

6,6732E-11

m-3 kg-1 s-2

Stała Rydberga R = 2 pi2 me4 /ch3

109737,31

cm-1

Stała Stefana - Bolzmanna

5,67051E-8

Standardowa atmosfera atm

101325

Pa

Standardowe przyśpieszenie spadku swobodnego - natężenie pola grawitacyjnego przy powierzchni Ziemi

9,80665

m s-2

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w kauczuku (20oC)

54

m s-1

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu suchym (0oC)

331,36

m s-1

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w stali (20oC)

4990

m s-1

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w szkle (20oC)

5000 - 6000

m s-1

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie (20oC)

1460

m s-1

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie (20oC)

1460

m s-1

Szybkość światła w próżni

299792458

m s-1

Współczynnik lepkości gliceryny w 26oC

4,94000

kg s-1 m-1

Współczynnik lepkości rtęci w 20oC

0,01554

kg s-1 m-1

Współczynnik lepkości wody w 20oC

0,01002

kg s-1 m-1

Współczynnik lepkości wody w 50oC

0,00548

kg s-1 m-1

Współczynnik temperaturowy oporu aluminium

4,6E3

deg-1

Współczynnik temperaturowy oporu konstantanu

-0,05E3

deg-1

Współczynnik temperaturowy oporu miedzi

4,33E3

deg-1

Współczynnik temperaturowy oporu nikieliny

0,2E3

deg-1

Współczynnik temperaturowy oporu rtęci

1E3

deg-1

Współczynnik załamania światła w szkle crown (linia sodu 589,3 nm)

1,51

-

Współczynnik załamania światła w szkle flint (linia sodu 589,3 nm)

1,75

-

Współczynnik załamania światła w wodzie (linia sodu 589,3 nm) 20oC

1,333

-

Inna strona z danymi fizykochemicznymi
Układ Mendelejewa + dane tablicowe dotyczące pierwiastków
Podstawowe stałe (Polskie Towarzystwo Fizyczne)
POWRÓT do strony PRACOWNIE

 Uwaga. Na określenie tempa zachodzenia zjawiska w czasie używamy zawsze słowa "szybkość" (ang. speed)

Jedynym wyjątkiem jest szybkość zmiany wektora POŁOŻENIE. Używamy wówczas słowa "prędkość" (ang. velocity)

Prędkość zawiera trzy szybkości (tyle, ile jest wymiarów w przestrzeni)