promieniotw 

 

 

 

Pomiary wykona każdy student samodzielnie, korzystając z symulatora (z komputera) podczas zajęć, na konsultacjach lub w domu.

Ćwiczenie oznaczone hasłem „PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ” ma temat:
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA ABSORPCJI PROMIENIOWANIA GAMMA W OŁOWIU

 

Sprawozdania przesłać emailem umieszczając w treści listu:

      PODSUMOWANIE (czyli wynik liczbowy z jednostką + dokładność metody). Należy zwrócić uwagę na to, żeby zharmonizować dokładność wyniku z dokładnością metody.

W załączniku listu WYKRES (najlepiej w formacie JPG lub PDF).

 

Nie zapomnieć, że wykres zawiera:

      osie,

      ich nazwy i jednostki na osiach,

      skale na osiach,

      punkty pomiarowe,

      obszary niepewności*,

      najbardziej prawdopodobny przebieg (subiektywna linia prosta) wykresu,

      przebieg maksymalnie zdewiowany (druga linia prosta, cieńsza lub przerywana),

      wyliczenie wyniku (z przebiegu najbardziej prawdopodobnego),

      wyliczenie wyniku z maksymalnym błędem (z wykorzystaniem przebiegu zdewiowanego), oszacowanie dokładności metody, ale użyć tylko jednej z cyfr: 1, 2 lub 5 stosując ich pod- albo nadwielokrotności

 

W temacie listu proszę napisać w zależności od kierunku dokładnie tak:

E-NAZWISKO_Imię

EiT-NAZWISKO_Imię

 

 

·        Dla zerowej grubości absorbentu wykonać pomiar kilkakrotnie w celu oszacowania wielkości rozrzutu wyniku (niepewności pomiarowej). Wyliczyć procentową niepewność, i zastosować ją do pozostałych wyników, czyli pomiary już z absorbentem wykonywać tylko jeden raz (nie powtarzać).

·        Niepewność określenia grubości absorbentu przyjąć 10 %