dr hab. W這dzimierz Freda prof. UMG


Uniwersytet Morski w Gdyni  |  Gdynia Maritime University
Katedra Fizyki  |  Department of Physics
ul. Morska 81-87, pok. C140
81-225 Gdynia  Poland
tel.: (+48 58) 55 86 669
e-mail: w.freda@wm.umg.edu.pl

Zaj璚ia zdalne COVID-19

Na potrzeby zaj耩 zdalnych i kontaktów ze studentami utworzy貫m nowy adres e-mail: fizyka.w.freda@gmail.com
Z tego adresu
b璠 przesy豉ne materia造 do wyk豉dów i spersonalizowane protoko造 zaj耩 laboratoryjnych.
Zarówno gotowe sprawozdania jak i pozosta貫 sprawy równie prosz kierowa na ten adres.


Konsultacje

odbywaj si w pokoju C140:
odbywaj si zdalnie przez Google Hangouts
w pi徠ki od godz.
1545 - 16
45
w celu odbycia konsultacji prosz o e-mail na fizyka.w.freda@gmail.com
(aktualne dla: semestr letni rok akad. 2019/2020)


Wyk豉dy

Studentom polecam polsk wersj ksi捫ki University Physics, czyli
Fizyka dla szkó wy窺zych
, która jest dost瘼na w wersjach:
online lub pdf

Tom 1  
.pdf
Tom 2  
.pdf
Tom 3  
.pdf
Licencja otwarta (CC BY 4.0).
Pobierz za darmo ze strony
https://openstax.org/details/books/fiyka-dla-szkó-wy窺zych-polska鑿iczenia
rachunkowe

Dla studentów I roku Wydzia逝 Nawigacyjnego
TM stacjonarny cykl 15h (sem. zimowy) .pdf,
TiL stacjonarny cykl 30h (sem. zimowy) .pdf.
TM, TiL niestacjonarny cykl 9h (sem. zimowy) .pdf,Pracownia fizyczna

Grafik dla studentów stacjonarnych I roku Wydzia逝 Nawigacyjnego  .pdf

Grafik dla studentów niestacjonarnych I roku Wydzia逝 Nawigacyjnego  .pdf

Schemat wykonania sprawozda  .pdf
Instrukcje do zaj耩 laboratoryjnych przygotowa prof. Z. Otremba.Obliczanie parametrów prostej w: Libre Office / Open Office / MS Excel  .pdf


Kalendarzowy rozk豉d roku akademickiego 2019/2020 .pdf


(count from 13.09.2010)