Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"

Najbliższe spotkanie akademickie z fizyki odbędzie się w sobotę 23 marca 2019

Temat spotkania
Elektryczność - energia i inteligencja

Na wykładach przeanalizujemy przeszłość elektryczności, czyli "skąd u naszych przodków wziął się prąd". Dowiemy się także jak udało się ująć zjawiska elektryczne w matematyczne zasady. Zobaczymy efekty elektryczne, które dały podstawy budowy rozwiniętych technik maszynowych i informatycznych.

Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych uczestnicy spotkania będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów, na podstawie których zweryfikują stosowalność praw sterujących przepływami prądu elektrycznego.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNENA SKRÓTY:
ARCHIWUM


08.12.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Od hałasu do muzyki

19.05.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Optyka od podszewki

17.03.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: ''Ocieplić'' ciepło - zjawiska termiczne w przyrodzie i technice

9.12.2017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Bezwładność – realność czy pozór

10.06.017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Tajemnice światła

25.03.2017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Grawitacja bez tajemnic

26.11.2016 r, Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Odkrywamy fizykę w wodzie morskiej

09.05.2016 r. Wykład popularnonaukowy: "Fale grawitacyjne" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

Konkursy dla uczniów 2015

08.07.2015 r. Seminarium: "Physical processes in the seawater responsible for upward signal in the visual range" Z udziałem: Prof. W.J. Emery, Uniwersytet Stanu Kolorado w Boulder, USA

01.06.2015 r. Wykład popularnonaukowy: "Nieważkość, czyli jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

27.04.2015 r. Wykład popularnonaukowy: "Kosmiczna winda" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

9.04.2015 r. grupa uczniów z klas Ic i IIc z Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego z Lęborka gościła w Akademii Morskiej w Gdyni. Było to pierwsze spotkanie z Uczelnią w ramach podpisanego w marcu porozumienia o współpracy Gimnazjum i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej.

W dniu 5.03.2015 r. w Katedrze Fizyki został podpisany dokument o współpracy edukacyjnej i popularyzującej szkolnictwo morskie pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. J. Wybickiego w Lęborku a Wydziałem Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. Podpisy pod dokumentem złożyli: pani Dyrektor Grażyna Ruszkowska oraz pan Dziekan Wydziału Mechanicznego Adam Charchalis. Podczas spotkania przeprowadzone zostały rozmowy pomiędzy Dziekanem a Wicestarostą Powiatu Lęborskiego panem Maciejem Barańskim o planach poszerzenia współpracy o inne szkoły Powiatu oraz wydziały UMG.

Konkurs dla uczniów 2014

15.12.2014 r. Wykład popularnonaukowy: "GRAWITACJA - Od jabłka Newtona do windy Einsteina, czyli dlaczego "rzeczy" spadają" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG

09.03.2015 r. Wykład: "Badania naukowe w Katedrze Fizyki Ogólnej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki we Lwowie" - Prof. Yaroslav Shopaostatnia aktualizacja: